2017-11-24

Tretton projekt som främjar barn och ungas hälsa och gemenskap får anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets Stiftelse delar årligen ut anslag till projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Anslagen tilldelas fyra projekt som tidigare inte fått anslag samt nio projekt som efter utvärdering beviljats fortsatt anslag.

”Stiftelsen vill att alla barn ska växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro oavsett sina förutsättningar”, säger Elin Annwall, verksamhetschef för Kronprinsessparets Stiftelse. ”Med hjälp av expertrådet väljer vi ut projekt som skapar en positiv förändring i samhället, vi stödjer dessa projekt genom att bidra med finansiering och kunskap.”

”Vi lever i en tid av stora utmaningar. Samtidigt finns en fantastisk kraft och förmåga bland ideella aktörer att stötta barn och unga som är i ett skört läge i livet. Det finns en särskild styrka i att Stiftelsen stödjer projekt som också förebyggande bidrar till bättre hälsa och ökar ungas möjligheter att komma in i samhället. Det vinner vi alla på, såväl varje barn som får en bättre chans tidigare i livet som samhället i stort”, säger Lena Hök, medlem i Kronprinsessparets Stiftelses expertråd.

Projektanslag 2017

Nya anslag

Organisation: Drivkraft Malmö, Helsingborg och Landskrona
Projekt: Mentorskap och läxhjälp för barn som behöver goda förebilder och stöd i vardagen

Organisation: Fritidsbanken
Projekt: Insamling och utlåning av sport- och fritidsutrustning

Organisation: GAPF
Projekt: Samtal och Stöd som motverkar och förebygger att ungdomar utsätts för hedersrelaterat våld

Organisation: Luleå Tekniska Universitet
Projekt: Aktiva skoltransporter – få fler barn att gå och cykla till skolan

Fortsatta anslag

Organisation: En Frisk Generation
Projekt: Hjälpa barn och deras familjer till en aktiv livsstil

Organisation: Futebol da forca
Projekt: Futebol Aberto - öppen fotbollsträning för tjejer

Organisation: Goodsport
Projekt: Nattfotboll - kvällsaktiviteter för ungdomar

Organisation: Hej Främling!
Projekt: Aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa som inkluderar alla

Organisation: Löparakademin
Projekt: Tioveckorsprogram med syfte att öka förutsättningarna att lyckas i studier och arbetsliv

Organisation: Passalen
Projekt: Aktiv fritid för unga med funktionsvariation

Organisation: Stiftelsen Fryshuset
Projekt: Dans & Dialog – ett dansprojekt för nyanlända

Organisation: Svenska med baby
Projekt: Öppna föräldragrupper för föräldralediga och barn

Organisation: Umeå Korpförening
Projekt: Ung i Korpen - motion för unga daglediga