Fritidsbanken

Foto: Björn Lans

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsutrustning och lånar ut den, ungefär som ett bibliotek. Tanken är att utrustning som annars stått oanvänd ska bidra till att öka den fysiska aktiviteten, minska stillasittandet och underlätta för alla att prova idrottsaktiviteter och friluftsliv.

Fritidsbanken startade 2013 i Värmland och finns idag på över 100 platser i landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Tillsammans bidrar vi till ökad folkhälsa och ett hållbart samhälle. Alla – oavsett ålder, kön, socioekonomisk status, fysiska förutsättningar eller härkomst – får låna på Fritidsbanken. 54 % av låntagarna anser att de rör sig mer tack vare Fritidsbanken och 42 % anser att aktiviteten inte hade blivit av om de inte kunnat låna utrustningen. Detta enligt forskningsinstitutet RISE. Här kan barn och unga prova en rad olika aktiviteter tills man hittar något man verkligen fastnar för och vuxna kan enkelt hänga på när barnen aktiverar sig, även om man inte äger utrustningen som behövs.

Fritidsbanken vill sänka tröskeln för spontanidrott och friluftsupplevelser och underlätta för alla att prova nya aktiviteter. Man får låna utrustningen i 14 dagar och inga pengar hanteras mellan låntagare och lokal Fritidsbank, vare sig förseningsavgifter eller ersättning om något har gått sönder. Att ha en aktiv fritid kan vara kostsamt, inte minst om man vill prova sig fram och testa olika saker. Att istället låna utrustning som endast ska användas ett fåtal gånger är både ekonomiskt och bra för miljön. Det möjliggör också för vuxna att delta i aktiviteter tillsammans med sina barn.

Fakta

Fritidsbanken är en ideell organisation som samlar in sport- och friluftsutrustning som inte längre används och lånar ut den i 14 dagar. Alla får låna och allt är gratis.

Läs mer

http://www.fritidsbanken.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2017 2018, 2020, och 2021.

Organisationsstöd 2022.