Passalen

Passalen verkar för att barn och unga med funktionsvariation ska ha en meningsfull och aktiv fritid.

Passalen tror att alla människor mår bra av ett aktivt liv och ett meninsgfullt sammanhang. Passalen arbetar därför med fritiden som arena.

Passalen tror att kravlösa och egenvalda aktiviteter tillsammans med andra föder delaktighet, självförtroende och självkänsla. Hjärtat i Passalen är verksamheten ”klubbarna". Fritidsaktiviteter som sker på kvällar och helger som skapar möten mellan barn och unga med eller utan funktionsnedsättning. För att bedriva aktivitets behövs ett nätverk av samarbete mellan ledare, föräldrar, personliga assistenter, boenden, färdtjänst etc. Passalen bedriver nätverket och möjliggör delaktighet för den enskilda individen.

Fakta

Passalen är en ideell allmännyttig förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv. Passalens fokusgrupp är barn och unga med funktionsvariation.

Läs mer

www.passalen.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljat anslag 2016 och 2017