Goodsport

Idrottsaktiviter för ungdomar på kvällen som syftar till att motverka fördomar, bygga självkänsla och förmedla viktiga samhällskoder.

Nattfotbollen erbjuder möjlighet till en meningsfull fritid under framförallt helger mellan 21.00-24.00. Nattfotbollen innebär att idrottshallar öppnas upp för alla ungdomar mellan 13-25 år som under ledarledda tider får spela fotboll eller utföra annan idrottsaktivitet, utan föranmälan eller registrering. Särskilda aktiviteter som riktar sig till tjejer genomförs också, de inkluderar fler sporter och har mer av en ”prova på”-karaktär.

Genom aktiviteterna stärks en positiv självbild på gruppnivå, men förmedlar också viktiga samhällskoder genom en tydlig kravställning för att få delta. Alla är välkomna, alla ges en andra chans men därefter får felaktigt beteende konsekvenser. Detta ger en praktisk förberedelse för samhällets förväntningar och krav. Ungdomarna utvecklar förmåga till respektfulla relationer, ökat förtroende för auktoritära system/spelregler och ges trygghet i en positiv gemenskap. Möjligheten att bli sedd på meritokratisk grund bygger självkänsla, ansvarsförmåga och förtroende att förvalta. Den organiserade spontanidrotten erbjuder en trygg miljö och en strukturerad plattform för att kunna växa.

Projekten drivs av lokalt förankrade ledare genom idrottsföreningar som är lokala partners till Goodsport. Goodsports bidrag är att hjälpa externa partners (oftast fotbollsföreningar) med finansieringsstöd och strukturkapital men också att utbilda lokala ledare som kan fungera som positiva förebilder och attrahera ungdomar till aktiviteterna.

Under 2016 planeras över 500 spontanidrottsaktiviteter i 8-10 städer med över 25 000 deltagartillfällen. Över 1600 unika ungdomar som deltar i Nattfotbollen.
Stockholm - i Flemingsberg och Vårby i samarbete med Huddinge IF
Nyköping - City i samarbete med Nyköping Bissarna och Somaliska IF
Linköping - i Skäggetorp i samarbete med Linköpingsandan och FC Orten
Norrköping - i Hageby i samarbete med IFK Norrköping och Assyrsiska IF
Växjö - i Tipshallen i samarbete med Östers IF
Uppsala - i Gottsunda, Stenhagen och Gränby i samarbete med Sirius och Mittpunkten.

Fakta

Goodsport är en allmännyttig, opolitiskt, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott.

Läs mer

http://www.goodsport.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2016 och 2017