GAPF

GAPF arbetar för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime grundades år 2001 av Sara Mohammad. GAPF bedriver stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning och har verksamhet på flera platser i landet.

Ett av projekten som GAPF driver är SOS – samtal och stöd, vilket syftar till att hjälpa och förebygga att ungdomar, både flickor och pojkar, utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Via en nationell stödjour, som utsatta och dess anhöriga från hela Sverige kan kontakta, erbjuder GAPF hjälp och stöd anonymt. De utsatta får stöd att komma vidare i svåra situationer och val, bland annat genom psykologiska och juridiska stödsamtal. GAPF svarar även på ungdomars frågor och funderingar via chatt. I projektet ingår också ett konstprojekt där skolelever runtom i landet blir utbildade i hedersrelaterat våld och förtryck och får gestalta sina upplevelser genom konstverk samt ett bokprojekt som syftar till att ungdomar ska fördjupa sina tankar kring roller och vägval.

Fakta

GAPF är en sekulär, ideell och politiskt obunden organisation som arbetar för visionen om ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer

http://gapf.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2017 och 2018