Fryshuset

Fryshuset driver projektet Dans och dialog för att främja fysisk aktivitet och dialog för att motverka utanförskap och ohälsa.

Under 2017 kommer Fryshuset att på mötesplatserna Hammarby Sjöstad, Husby och Skärholmen bedriva ett pilotprojekt som arbetar med dansen som verktyg för att skapa ett sammanhang för nyanlända/ ensamkommande tjejer. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en inkluderande miljö där dansen integreras med efterföljande dialog för en ökad förståelse för det nya hemlandet och där det ges möjlighet att resonera och förstå det nya samhället. Genom projektet skapas ett tryggt sammanhang för nyanlända tjejer som också kan vara en naturlig väg in i föreningslivet.

Fakta

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Fryshuset skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver Fryshuset ett 50-tal olika verksamheter inom områdena; Ungdomskultur, Föredöme och framtidstro, Skolor samt Arbete och entreprenörskap .

Läs mer

http://www.fryshuset.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2017