OV Helsingborg HK

Handbollsskola för alla - mot utanförskap och för integration genom handbollsträning och läxhjälp.

OV Helsingborgs samhällsprojekt, ”Handbollsskola för alla”, har nu varit igång i drygt sex år. Varje vecka deltar cirka 350 barn, 7-10 år, i verksamheten. I fyra olika stadsdelar bedrivs handbollsträning och läxhjälp på eftermiddagar som ett led i att visa barnen en väg in i ett välkomnande föreningsliv. Projektet syftar till att motverka att barn hamnar i utanförskap och får leva i samhället istället för utanför. Med tidiga insatser ökar chanserna att motivera barn att finna en meningsfull och aktiv fritid. Ett nära samarbete med skola, fritids, polis och andra instanser i samhället borgar för framgång.

Vi arbetar med motverkande av utanförskap och integrering av barn och föräldrar i vår ordinarie handbollsverksamhet.

Projektet bedrivs på sex olika skolor belägna i utanförskapsområden. Träningen bedrivs med hjälp av spelare från OV, både killar och tjejer. Allt för att skapa positiva förebilder för barnen. Läxhjälpen vars innehåll är anpassat till varje skolas behov sköts av ett 35-tal volontärer. En del av dessa är anställda på företag som låter sina medarbetare hjälpa till under arbetstid.

Ett viktigt mål med projektet är att skapa förutsättningar för integration. Detta är viktigt för barn som bor i utanförskapsområden men även för barn från andra delar av Helsingborg. Sedan starten har olika former av handboll erbjudits på samtliga skollov. Projektet har på detta sätt skapat naturliga mötesplatser för barn som annars inte hade träffats. Sommaren 2022 genomfördes en sommarskola under närmare tre veckor. Totalt deltog 3500 barn från 40 olika skolor.

Fakta

OV Helsingborg är en av Sveriges största handbollsklubbar med drygt 1000 medlemmar och verkar utifrån värdegrunden ” Handboll för alla”. På några få år har antalet aktiva ungdomar under 20 år vuxit från cirka 250 till drygt 800. Idag bedriver klubben såväl flick- som pojkhandboll för ungdomar samt dam- och herrseniorverksamhet på elitnivå. OV har en handbollsförskola för de allra yngsta barnen (1‑5 år) och en handbollsskola för de något äldre barnen (6‑8 år) liksom handboll för funktionshindrade samt driver samhällsprojektet Handbollsskola för alla – mot utanförskap för integration.

Läs mer

www.ovhelsingborg.se Länk till annan webbplats.