Förebildarna

Foto: Förebildarna

Generation F - Att upptäcka möjligheter och agera på dem. Förebildarna arbetar för att skapa framtidens förebilder. Vi ger unga individer mod, motivation och verktyg att upptäcka möjligheter och våga agera på dem.

Förebildarna finns för att skapa framtidens förebilder. Detta tror vi sker genom att unga får möjlighet att bli delaktiga i samhället. För när unga får självförtroende och ser vad som är görbart, själva upplever att de som individer KAN påverka, att de lyssnas till och det går att förändra. Ja, då skapas en känsla över att man som ung har makten över sitt eget liv. Och att man själv kan verka för en positiv, konstruktiv och handlingskraftig framtid. En ny generation av förebilder för andra att ta efter.

Förebildarna genomför utbildningsprogrammet Generation F i gymnasieskolan. Programmet utgår från de globala målen där eleverna i mindre team får arbeta med att komma på lösningar på lokala behov som de själva tycker är viktiga. Därefter planerar och genomför deltagarna samhällsnyttiga projekt med direkt och synbar verkan. För många av deltagarna är det första gången de känner att de faktiskt får vara med och förändra, att det är deras insats som gör skillnad, och det skapar framtidstro. I utbildningen används ett entreprenöriellt lärande där eleverna får träna på vad de kan skapa på egen hand, arbeta lösningsorienterat, upptäcka möjligheter och våga börja göra.

Fakta

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som finns för att skapa framtidens förebilder. Genom utbildning, kampanjer och projekt ger vi möjligheter och lär unga individer mellan 16-25 år att ta ansvar för att påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning.

Läs mer
www.forebildarna.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2019 och 2021.