Förebildarna

Generation F - Att upptäcka möjligheter och agera på dem. Förebildarna arbetar för att skapa framtidens förebilder. Vi ger unga individer mod, motivation och verktyg att upptäcka möjligheter och våga agera på dem.

Generation F har utvecklats och drivs av Förebildarna. Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2016 med anledning av att vi såg ett behov av en positiv kraft som arbetade med att lyfta positiva exempel. En positiv kraft som grundar sig i att se och våga agera på de möjligheter som finns och att vi alla har ett ansvar att skapa ett positivt samhälle.

Att använda just lokala förebilder och entreprenörskap blev våra verktyg för att åstadkomma denna förändring. Förebilder; för att du i en förebild kan identifiera och relatera. Och få förståelsen för att du kan göra samma sak. Entreprenörskap; för att få verktygen till att kunna göra. Gå från tanke till handling, våga fatta beslut och ta en annan väg om den första inte riktigt funkade. Helt enkelt påverka det du kan påverka. Och då handlar det om vilka val du väljer att göra. För även om alla har olika förutsättningar med olika startsträcka så finns det alltid möjligheter för den som väljer att se sitt eget ansvar. Och med möjligheter kommer makten att kunna påverka sitt eget liv och skapa ett positivt samhälle och framtid.

Målsättningen är att förstärka och utveckla entreprenöriella färdigheter och attityder samt ge förutsättningar för unga att själva driva projekt och engagemang för att bygga en positiv framtid. Sedan 2016 har över 1000 unga individer deltagit i våra olika program, över 100 ungdomsdrivna projekt för samhällsnytta skapats och genomförts och Sveriges första Förebildsgala med förebildspris arrangerats.

Generation F är ett lektionsöverskridande utbildningsprogram som riktar sig till gymnasieungdomar. Programmet syftar till att förstärka unga individers entreprenöriella attityder och färdigheter och ge dem mod och verktyg att se möjligheter och våga agera på dem. Programmet sker i samverkan med gymnasieskolor och sker i tre moduler. Först ut är seminarier och workshops i storgrupp med syftet att deltagarna ska identifiera lokala förebilder, upptäcka de resurser de själva redan sitter på och se de möjligheter som finns.

Därefter går kick-starten för #24hforchange med målet att utgå ifrån de resurser man själv har och ta steget att gå från tanke till handling. Deltagarna delas in i team om fyra och brainstormar utifrån ett ungt perspektiv och riktiga samhällsbehov fram projektidéer som de under coachning i 24h skall genomföra för att påverka samhället i en positiv riktning.

Avslutningsvis presenteras resultaten från genomförda projekt och förebildsporträtt på affischer såväl som i presentationer. Ett urval av resultat och lärdomar från insatserna knyts sedan samman under Förebildsdagen med utmärkelser och spridning genom den gemensamma hashtagen #24hforchange.

Fakta

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som finns för att skapa framtidens förebilder. Genom utbildning, kampanjer och projekt ger vi möjligheter och lär unga individer mellan 16-25 år att ta ansvar för att påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning.

Läs mer
www.forebildarna.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2019