Eskilstuna Stadsmission

Foto: Eskilstuna Stadsmission

Projekt Ungdomsguide - en trygghet och ett stöd för ungdomar i utsatthet.

Eskilstuna Stadsmissions verksamhet Ungdomsguide är en uppsökande verksamhet som vänder till ungdomar i åldern 13-21 år som befinner sig i utsatthet och utanförskap. Verksamheten är helt insamlingsfinansierad.

I Eskilstuna finns det 231 identifierade aktiva personer mellan 13-26 år som sysslar med hot, våld, utpressning, bilbränder, narkotikahandel, sexköp, skadegörelse. Ungdomsguiderna har ett särskilt fokus på unga tjejer då deras utsatthet ofta är mycket tuff och riskfylld. Det är ofta unga tjejer som bär på narkotikan och sköta transaktionerna av pengar som målvakter år äldre killar. Tjejerna är inte straffmyndiga. Men, om och när de blir tagna av polisen så blir de skyldiga för den narkotika som blivit beslagtagen. Med det följer skulder som regleras främst med sexköp och en extrem utsatthet.

“Det känns som att det efter ett tag är försent att gå tillbaka till skolan” – Ali 16 år

“Man behöver människor som bryr sig, finns kvar och hör av sig” – Dennis 19 år

Våra två ungdomsguider erbjuder hjälp och stöd till ungdomarna i den miljö de befinner sig i. Det kan handla om fritidsgårdar, skolor, bostadsområden m.m. Ungdomsguiderna bygger relationer utifrån förtroende och tillit med ungdomarna för de ska hitta vägar tillbaka in i samhället igen. Uppdraget bygger på att kartlägga riskfyllda miljöer, finnas där ungdomar finns och ge det stöd och de verktyg som ungdomarna efterfrågar. Ungdomsguiderna informerar om deras rättigheter och skyldigheter. Ungdomsguiderna samverkar med andra aktörer som arbetar med och kring målgruppen.

Fakta

Eskilstuna Stadsmission är en ideell organisation som finns till för människor som befinner sig i en utsatt livssituation. Hos oss blir man sedd och mött med omsorg, respekt och professionalitet. Hos oss får man stöd och hjälp när man som bäst behöver det.

Läs mer
https://eskilstunastadsmission.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2019