2023-11-21

Kronprinsessparets Stiftelse stöttar projektet Rätt Kurva

Kronprinsessparet i möte med Catharina Törnqvist och Johan Sone från NOA. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparet i möte med Catharina Törnqvist och Johan Sone från NOA. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Polisens brottsförebyggande pilotprojekt Rätt Kurva har startats upp i tre kommuner med syftet att minska nyrekrytering av barn till kriminella gäng.

Rätt kurva är en brottsförebyggande metod som bygger på samverkan mellan polis och socialtjänst där barn i åldrarna 8 till 15 år, som bedöms löpa särskilt stor risk att bli en del av organiserad brottslighet, identifieras. Det förebyggande arbetet går ut på att Polisen tillsammans med socialarbetare, i nära anslutning till barnets familj och övriga nätverk, arbetar för att skapa en trygg framtid. Metoden, som inte bara fångar upp barnen som är i riskzon utan även omfattar deras familjer, inkluderar även näringsliv och civilsamhälle på ett nytänkande sätt som skapar större delaktighet och samverkan mellan flera samhällsaktörer. Metoden bygger på en tysk framgångsrik brottsförebyggande modell, Kurve Kriegen, som finns på flera håll i Tyskland sedan tio år tillbaka.

Tisdagen den 24 oktober gav Kronprinsessan och Prins Daniel företräde på Kungl. Slottet för representanter från Polisens nationella operativa avdelning (NOA) som berättade mer om Rätt Kurva.

Projektet har nu startats upp i  Göteborg, Linköping och Södertälje och är en 3-årig pilotverksamhet som avses att skalas upp om resultaten är goda, där Göteborgs Universitet utvärderar initiativet under dessa tre år. Kronprinsessparets Stiftelse stöttar initiativet bland annat med kunskap och nätverk för att bidra till projektets framgång. Engagerade i projektet är också aktören Beredskapslyftet, vars roll är att vara noden mellan socialtjänst, näringsliv och civilsamhälle.