2021-02-19

Kronprinsessparets Stiftelse samverkanspartner till Fritidsbankens projekt "Parateket"

Foto: Fritidsbanken

"Parateket" är ett treårigt projekt med syftet att tillgängliggöra utrustning för utlån till personer med funktionsnedsättning.

Fritidsbanken startade 2013 i Värmland och finns idag på över 100 platser i landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Fritidsbanken vill sänka tröskeln för spontanidrott och friluftsupplevelser och underlätta för alla att prova nya aktiviteter. Man får låna utrustningen i 14 dagar och inga pengar hanteras mellan låntagare och lokal Fritidsbank, vare sig förseningsavgifter eller ersättning om något har gått sönder.

Det finns dock en begränsad tillgång till fritidshjälpmedel och parasportutrustning hos fritidsbankerna i Sverige. Därför gör nu Fritidsbanken Sverige en stor satsning med stöd från Allmäna Arvsfonden för att tillgängliggöra utrustning för utlån till personer med funktionsnedsättning.

Kronprinsessparets Stiftelse, tillsammans med Riksidrottsförbundet, Myndigheten för Delaktighet, Generation Pep, DHR, Funktionsrätt Sverige och Region Värmland, stöttar och är engagerade i projektet.