2014-11-25

Seminarium om att förebygga utanförskap

Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset

Tisdag den 25 november arrangerade Kronprinsessparets Stiftelse seminarium på Kungliga Slottet. Temat på seminariet var skolans betydelse för att motverka utanförskap och syftet var att lyfta goda exempel och att samla olika intressenter för inspiration.

Att motverka utanförskap för barn och unga är ett av Kronprinsessparets Stiftelses fokusområden. Den enskilt viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap bland barn och unga är utbildning - utbildning och skolresultat har stor påverkan på ungas möjligheter vidare i livet. Goda skolprestationer ger ett starkt skydd för barn i sårbara situationer och minskar sannolikheten för framtida ohälsa, missbruk, självskadehandlingar, kriminalitet och försörjningsproblem.

Stiftelsen vill stödja positiva initiativ inom utanförskap och skola och hade till seminariet samlat en mängd goda krafter. Syftet med seminariet var att belysa olika infallsvinklar på temat och ha ett initierat och inspirerande samtal. Moderator för samtalet var Tove Lifvendahl.

Kronprinsessan inledde seminariet med att hälsa alla välkomna. "Alla kan inte göra stora saker. Men alla kan göra små saker med stor kärlek. Det är sant. Jag skulle också vilja lägga till att för den som får det stöd och den kärlek som ni ger – för den personen är det en stor sak".

Moderator Tove Lifvendal introducerade sedan Lena Hök från Skandia Idéer för livet. Lena illustrerade hur kostsamt det kan bli om vi inte arbetar förebyggande med de barn som finns i riskzonen för utanförskap. Bara i Stockholm kostar en årskull med barn i utanförskap ca 18 miljarder kronor.

"Vi har inte råd att inte arbeta förebyggande" säger Lena Hök. Foto: Kungahuset.se

Tove samtalade sedan med Maria Arneng från Läxhjälpen, Dilsa Deminbag-Sten från Berättarministeriet och Jana Söderberg från Star for Life som fick berätta mer om sina respektive verksamheter.

Pär Johansson berättade sedan som sitt arbete med Glada Hudik teatern och vikten för varje individ att bli sedd och behövd. Tove samtalade sedan med Pär, Amir Sajadi och Gunilla Hammar om konkreta exempel på hur man gör skillnad i skolans värld.

Cheryl Polk talade om tidiga insatser för barn och hur hjärnforskningen bevisar att störst utveckling kan ske i åldern 3-5år. Hon talade också om att det är viktigt att involvera barnen i inlärningen genom en sk Plan - Do - Review process.

Prins Daniel avslutade seminariet med att tacka alla talare.