2018-03-27

Organisationsträff på slottet

Foto: Kronprinsessparets Stiftelse

Tisdag den 27 mars anordnade Kronprinsessparets Stiftelse ett möte för organisationerna som får stöd från stiftelsen. Syftet med mötet var att nätverka samt utbyta erfarenheter och diskutera samarbete med privat sektor.

Mötet inleddes med att alla organisationer fick presentera sin verksamhet. 

Lena Hök föreläste sedan om hur näringsliv och ideell sektor kan samverka på olika sätt. Lena Hök är Senior Vice President Green & Community Investment på Skanska och utnämndes till Sveriges Bästa Hållbarhetschef 2015. Lena är med i stiftelsens expertråd.

Lena pratade om att det idag finns en förväntan och ibland även krav på att näringslivet samverkar för att lösa samhällets utmaningar.

"Om inte samhället fungerar, så fungerar heller inte näringslivet" säger Lena Hök.

Efter det diskuterades olika frågeställningar som organisationerna står inför just nu bl a GDPR. 

Kronprinsessan och Prins Daniel deltog i del av mötet och diskuterade konkret hållbarhetsarbete i organisationerna både ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Förmiddagen avslutades med gemensam lunch.