2019-03-04

Organisationsträff på Kungliga Slottet

De fjorton organisationer som får stöd från Stiftelsen samlades för en träff på Kungliga Slottet i Stockholm. Syftet med träffen var att organisationerna skulle lära känna varandra samt belysa ämnet mätning av social effekt.

Dagen inleddes med personliga introduktioner och presentationer av respektive organisationer. Samtliga delade med sig av vad som är deras kärnverksamhet, vilket fokus de har under kommande året samt vad som är deras största utmaning just nu.

Dagens andra pass belyste ämnet Social Effekt och Mätning. Pernilla Bard, grundare av Social Initiative Länk till annan webbplats., föreläste om bland annat Theory of Change, hur man kan gå till väga för att identifiera indikatorer samt olika mätmetoder. Dagen avslutades med gruppdiskussioner samt lunch.