2019-09-27

Prins Daniel besökte Hagaskolan i Vallentuna kommun

Foto: SPA

Onsdagen den 25 september besökte Prins Daniel Vallentuna kommun för att ta del av kommunens arbete med att motverka utanförskap och främja god hälsa för barn, ungdomar och äldre.

Prinsens besök inleddes på Hagaskolans skolgård där 750 av skolans elever välkomnade Prinsen. På skolgården genomfördes sedan också en dansuppvisning och Vallentunas kulturskola spelade också musik.

Besöket fortsatte inne i skolan där Prinsen fick ta del av hur kommunen arbetar med att främja god hälsa bland ungdomar, bland annat genom en satsning tillsammans med Generation Pep för att få fler barn i rörelse.

LIKE-aktiviteter

På skolgården fick Prinsen också möta elever som deltar i ”LIKE” (“Lek, Idrott och Kultur ger Energi”) för att få fördjupad information om projektet. LIKE genomförs under 45 minuter varje skolvecka och eleverna får då möjlighet att prova på fyra olika aktiviteter under läsåret. Alla aktiviteter är kopplade till läroplanen för årskurs 1–3 i flera ämnen, till exempel svenska samt idrott och hälsa och syftar till allsidig motorisk utveckling, rörelserikedom, välbefinnande och långsiktig hälsa.

Foto: SPA