2023-02-02

Seminarium om framtidstro och tillit hos dagens unga

Inledningstal av Kronprinsessan Victoria. Foto: Jonas Borg

Torsdag den 2 februari deltog Kronprinsessparet på ett seminarium arrangerat av Kronprinsessparets Stiftelse i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Foto: Jonas Borg

Visionen för Kronprinsessparets Stiftelse är att alla barn och unga ska växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro, och stiftelsens ändamål är att främja god hälsa och motverka utanförskap för barn och unga i Sverige.

Att känna en positiv framtidstro kan vara avgörande för att inte hamna i ett utanförskap senare i livet. Men vad är en positiv framtidstro? Vilka unga saknar det? Och vad påverkar ungas framtidstro, känsla av trygghet och tillit till samhället?

Det var några av det frågeställningar som berördes under seminariet med temat "Framtidstro och tillit hos unga".

Seminariets moderator Jenny Strömstedt. Foto: Jonas Borg

Moderator för seminariet var en av Sveriges mest välkända journalister och programledare; Jenny Strömstedt. Inbjudna gäster var representanter från civilsamhället, näringslivet, lärare, rektorer, ungdomar och individer som på något sätt brinner för, eller arbetar med dessa viktiga frågor.

Irma från Kronprinsessparets Stiftelses ungdomsråd. Foto: Jonas Borg

Foto: Jonas Borg

Syftet med seminariet var att belysa temat och ha inspirerande samtal om ungas syn på framtiden, konsekvenser av saknad framtidstro och tillit till samhället, och hur vi kan hjälpas åt för att arbeta förebyggande och bidra till att fler unga kan se möjligheter med framtiden.

Foto: Jonas Borg

Ahmed från Kronprinsessparets Stiftelses ungdomsråd. Foto: Jonas Borg

Foto: Jonas Borg

Medverkande talare var Carina Mood, professor i sociologi vid Stockholms universitet, Lars Trägårdh, historieprofessor vid Marie Cederschiöld högskola, Amir Rostami, fil.dr i sociologi vid Stockholms universitet, Diamant Salihu, journalist, Helya Riazat, rektor Järvaskolan, Rana Jumaah, program- och engagemangsutvecklare på Right By Me, Mats Jacobson, projektansvarig för initiativet Handbollsskola För Alla, samt Jenny Rickardsson, chefspsykolog på 29k. Ekonomiprofessor Micael Dahlen medverkade också och höll ett inspirationstal om lycka och meningen med livet.

Kronprinsessparet med seminariets talare och medverkande. Foto: Jonas Borg

Professor Carina Mood presenterar forskning kring ungas framtidstro. Foto: Jonas Borg

Lars Trägårdh i samtal med Jenny Strömstedt om tillit och trygghet i samhället. Foto: Jonas Borg

Amir Rostami, Helya Riazat och Diamant Salihu samtalar om brottsutvecklingen i Sverige, konsekvenser av bristen på framtidstro och hur man kan arbeta förebyggande. Foto: Jonas Borg

Hiphopartisten Erik Lundin framförde två låtar under seminariet; "Nu Dom Frågar" samt "Jag Räcker".

Erik Lundin. Foto: Jonas Borg

Erik Lundin i samtal med Jenny Strömstedt. Foto: Jonas Borg

Rana Jumaah delar med sig av sin personliga resa. Foto: Jonas Borg

Mats Jacobsson från OV Helsingborg berättar om initiativet "Handbollsskola för alla". Foto: Jonas Borg

Jenny Rickardsson, chefspykolog på 29k. Foto: Jonas Borg

Micael Dahlen talar om lycka och meningen med livet. Foto: Jonas Borg

Foto: Jonas Borg

Foto: Jonas Borg

Avslutningstal av Prins Daniel. Foto: Jonas Borg