Ronja FK

Fotboll och dans för att stärka tjejers handlingsutrymme och hälsa

Ronja fotbollsklubb arbetar med integrations- och jämställdhetsfrågor för tjejer genom att anordna gratis fotbollsaktiviteter och dans för tjejer i åldern 8-17år i Uppsala.

Ronja fotbollsklubb drivs av TRIS och har två pågående aktiviteter:

Ronjabollen är ett fotbollsprojekt för unga flickor och tjejer i åldrarna 8-17 som står långt ifrån idrottsrörelsen på grund av normer och traditioner hemifrån som begränsar flickors/tjejers fritid. Ronjabollen erbjuder gratis fotbollsaktiviteter i resurssvaga områden i Uppsala.

Ronjadansen är en gratis dansaktivitet för flickor och tjejer i åldrarna 8-17 direkt efter skolan. Här dansar man hip hop och streetdance med våra fantastiska danslärare.

Fakta

Ronja FK är en ideell fotbollsförening i Uppsala som aktivt arbetar med integrations- och jämställdhetsfrågor för tjejer.

Relaterad information

Beviljat anslag 2018