Solfjäderstaden IBK

Solfjäderstaden IBK driver kvartersinnebandy som skapa möjlighet för alla barn att få spela innebandy på ett roligt och lekfullt sätt med sina kompisar i sin närhet.

Kvartersinnebandy- motionsinnebandy i din närhet är ett projekt där Solfjäderstaden IBK kommer ut till bostadsområdena och erbjuder kostnadsfri innebandy under 14 veckor på fem olika skolor.

Solfjäderstaden IBK har delat upp Motala i fem olika regioner där det erbjuds innebandy precis efter skoltid i samverkan med skolan. Områdena är också utvalda ur ett integration och socioekonomiska aspekter. De erbjuder innebandyspel på ett lättsamt och roligt vis där målsättningen är att så många som möjligt ska tycka det är roligt och utefter deras behov. Alla fritidshem bjuds in till en innebandyturnering på höstlovet och därefter erbjuds kostnadsfri innebandy fram till vecka 7. Allt avslutas vecka 8 genom kvartersinnebandyns dag där våra seniorspelare kommer ner och är förebilder och spelare innebandy med barnen. Totalt har 500 barn spelat innebandy i detta projekt varav 265 förra året. 105 av dem 265 var barn med utländsk bakgrund. Detta projekt har gjort att våra barngrupper växer, både tjej och killsidan.

Fakta

Solfjäderstaden IBK är en innebandyförening. De sätter människan i centrum. De vet att bredd ger topp. Prestation ger resultat. Solfjäderstaden IBK ska skapa ett livslångt intresse för innebandy och Solfjäderstaden IBK. Så många som möjligt, så länge som möjligt – så bra som möjligt!.

Läs mer

http://www.svenskalag.se/solfjadernkvartersinnebandy Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2016