2020-06-16

Kronprinsessparet på återträff med tidigare läxhjälpselever

Kronprinsessparet i samtal med tidigare läxhjälpselever

Foto: Tomas Roxenback

Tisdagen den 16 juni träffade Kronprinsessparet återigen de två elever som de mötte vid ett besök hos stiftelsen Läxhjälpen för sex år sedan.

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver regelbunden, resultatfokuserad läxhjälp för elever som riskerar att inte klara skolan. I januari 2014 besökte Kronprinsessparet Läxhjälpen Länk till annan webbplats. och fick då bl.a. möta läxhjälpseleverna Modou Bojang samt Diana Mamendi.

Under tisdagseftermiddagen träffade Kronprinsessparet återigen Diana och Modou för ett samtal om vart livet fört dem sedan 2014 och reflektioner kring betydelsen som Läxhjälpen haft för dem.

Även Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo deltog i mötet som ägde rum i Ekotemplet i Hagaparken.

Mer om Stiftelsen Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat program för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Eleverna som får läxhjälp går i årskurs 8 och 9 och ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Arvoderade högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor.

Genom samarbete med näringsliv, stiftelser och offentlig sektor bedrivs verksamheten i skolor med låga resultat och i områden där behovet är som störst.

Läs mer om Läxhjälpen här.

Diana, Modou och Henrik från stiftelsen Läxhjälpen

Foto: Tomas Roxenback