2022-03-18

Stiftelsebesök i Malmö

Omid Mahmoudi och Linus Kullving på Ensamkommandes Förbund tillsammans med Therese von Blixen-Finecke CATCH och Nahal Illerstig Kronprinsessparets Stiftelse.

Onsdag 16 mars besökte stiftelsen organisationerna Ensamkommandes Förbund samt Fryshuset i Malmö med syftet att få en närmare inblick verksamheterna.

Ensamkommandes Förbund är en av de fjorton organisationer som beviljades anslag av Kronprinsessparets Stiftelse i november 2021. Projektet de beviljats medel för heter Work It Out och har som målsättning att bidra till en förbättrad hälsa för gruppen. Genom gemensam och regelbunden träning, med efterföljande samtal och kunskapshöjande föreläsningar är målsättningen att stärka gemenskapen, öka motivationen samt att, förutom en förbättrad fysisk hälsa, även se en ökning i psykiskt välmående.

Nahal Illerstig på Kronprinsessparets Stiftelse, och Therese von Blixen-Finecke, verksamhetsansvarig på Drottningens stiftelse Care about the children, togs emot på Mötesplats Otto av Omid Mahmoudi och Linus Kullving.

Fotovägg på Mötesplats Otto

Besöket i Malmö fortsatte med ett möte på Fryshusets nya mötesplats i Folkets Park. Under mötet fick stiftelsen bland annat information om resultaten från projektet DeD. Med på mötet var relationsvärdar, projektledare samt chef för Fryshuset Malmö, Jenny Berg Nilson.

Besök på Fryshuset Malmö

Efter besöket på mötesplatsen fick stiftelsen möjlighet att ta del av föreställningen Med Livet Som Insats – en gripande pjäs om att inte bli hörd eller sedd, där unga tjejers berättelser får ta plats på scen. Baserat på intervjuer med unga tjejer i Malmö skildras drömmar och livshistorier om vad som händer när de plötsligt får veta att deras kompis blivit skjuten och deras värld har vänts upp och ner. I direkt anslutning till föreställningen arrangerades det ett reflekterande samtal mellan regissör och manusförfattare Sara Khaledi och Ariana Katchinskaia, representanter från organisationen Hela Malmö samt publiken. Föreställningen är ett samarbete mellan Malmö Stadsteater, Fryshuset Malmö och Inkonst.