2023-04-21

Stiftelsebesök hos Örebro SK Handboll

Onsdag 19 april besökte Kronprinsessparets Stiftelse Örebro SK Handbolls projekt Handboll för Hjärta och Gemenskap.

Handboll för Hjärta och Gemenskap är ett socialt integrations- och hälsoprojekt för barn mellan 10-12 år i fyra olika områden i Örebro. Det är ett av de projekt som får stöd från Kronprinsessparets Stiftelse under 2023. Syftete med projektet är att med handbollen som medel motverka segregation, få en bättre folkhälsa och munhälsa, samt ge barnen större kunskap om sina rättigheter. Nahal Illerstig på Kronprinsessparets Stiftelse togs emot av Jerker Lindgren, initiativtagare till Handboll för Hjärta och Gemenskap, och besöket gjordes i stadsdelen Brickebacken där fritidsgården Träden besöktes och det deltogs i handbollsträning.