2023-05-10

Stiftelsebesök hos Norrköping Tillsammans

Samling efter Bollisträningen.

Måndag den 8 maj besökte Kronprinsessparets Stiftelse bollklubben Norrköping Tillsammans och deras verksamhet Bollis.

Norrköping Tillsammans arbetar med att stödja barn och unga ledare i deras väg framåt genom fotbollen och lagidrottens metod kombinerad med social utveckling. Genom verksamheten Bollis, som sker efter skolan i närheten av barnens skolor, skapas en meningsfull fritid med rörelseglädje, samarbete, fotbollsspel, kamratskap och bollekar. Norrköping Tillsammans är en av de sexton organisationer som får stöd från Kronprinsessparets Stiftelse under 2023.

Nahal Illerstig på Kronprinsessparets Stiftelse togs emot av Anna Holm och Allan Borgvardt, ansvarig ledare för Bollis, under besöket i stadsdelen Hageby där över 80 barn och 10-tal ledare deltog i dagens träning.