Berättarministeriet

Foto: Kate Gabor

Lärarportal för pedagogiskt material, inspiration och erfarenhetsutbyte

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som driver utbildningscenter i socioekonomiskt utsatta områden. Berättarministeriets vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. Deras utbildningscenter finns i Stockholm- Hagsätra, Stockholm-Husby, Södertälje och Gamlestaden i Göteborg. Verksamheten bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.

Berättarministeriet stöttar lärare genom att erbjuda kostnadsfria, kreativa och pedagogiskt utformade skolprogram som stärker elevernas relation till det skrivna ordet. Den pedagogiska metoden bygger på storytelling och lockar på ett lustfyllt och kreativt sätt eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Skolprogrammen vänder sig till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare.

Fakta

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar för att motverka utanförskap hos barn och unga i Sverige. Visionen är ett Sverige där alla barn och unga är trygga med det skrivna ordet och på så sätt kan vara delaktiga i samhället.

Läs mer

http://berattarministeriet.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljat anslag 2013 och 2018