Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind kommer filmatisera berättelser från personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa och sprida dessa filmer för att illustrera för målgruppen att de inte är ensamma, att det inte är skamfyllt och att det inte är farligt att prata om psykisk ohälsa.

Många barn och unga upplever skam över sitt psykiska mående. De skäms ofta för att de upplever att de är sjuka i något som i mångas ögon är tecken på galenskap eller svaghet. De skäms för de faktiska konsekvenser den psykiska ohälsan medför, som humörsvängningar, sämre resultat i skola eller arbetsliv, svårt med sociala koder. De skäms även för att de tror att de är ensamma.

Mind vet att ju tidigare barn och unga kan få hjälp med sina besvär, desto bättre prognos, kortare sjukdomstid och minskat psykiskt lidande. Genom att börja berätta om psykisk ohälsa, vill Mind inspirera barn och unga att själva börja berätta och sätta ord på sina känslor.

Mind kommer filmatisera berättelser från personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa. De korta filmer av dessa berättelser ska spridas digitalt, för att illustrera för målgruppen att de inte är ensamma, att det inte är skamfyllt och att det inte är så farligt att börja prata om psykisk ohälsa.

Fakta

Mind är en ideell förening som arbetar övergripande för psykisk hälsa. De arbetar förebyggande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Läs mer

mind.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2014, 2015 och 2018