TRIS

TRIS - Tjejers rätt i samhället ger tjejer chansen till ett aktivt och självständigt liv, och ger dem inblick i det svenska samhället.

Bidraget gick till Camp Ronja, ett läger med syfte att ge unga tjejer och kvinnor som har ett begränsat handlingsutrymme och/eller lever under hedersrelaterat förtryck och våld möjligheten att testa på idrotter av olika slag. Projektet vill även hjälpa målgruppen att skapa en kunskapsgrund inom kost, hälsa och idrott.

Ronjas främsta mål är att hjälpa de tjejer som lever med ett begränsat handlingsutrymme att få ett aktivt och självständigt liv genom ett empowerment inriktat arbete med fokus på idrott, hälsa och kost.

TRIS motarbetar aktivt förtryckande och förnedrande traditioner som hindrar individers utveckling såsom förbud mot utbildning och lönearbete, förbud mot att förfoga över materiella resurser, förbud mot att medverka i sociala aktiviteter, begränsningar i rörelsefriheten, uteslutning ur gruppgemenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
TRIS har i sitt arbete kommit i kontakt med ett antal unga kvinnor och flickor med en annan etnisk bakgrund som ofta lever i mycket svåra förhållanden. I vissa fall har dessa unga kvinnor och flickor hotats av sina familjer och utsatts för våld. TRIS har kunnat hjälpa dessa unga kvinnor och flickor genom att lyssna på deras historier och stärka deras självkänsla.
TRIS arbetar i första hand med ett brett förebyggande förankringsarbete för att öka kunskapen om unga kvinnor som utsätts eller riskeras att utsättas för hedersrelaterat hot och våld. TRIS uppmärksammar även unga mäns situation som i heders namn tvingas till att utöva hot och våld mot familjens eller släktens kvinnliga medlemmar. Vi är bland annat ute i Uppsalas gymnasieskolor och informerar om bland annat ovanstående frågor samt frågor om könsförtryck, normkonflikter och rasism. TRIS anser att de frågor vi lyfter fram angår oss alla oavsett etnisk bakgrund.

Fakta

TRIS är en ideell organisation som ansluter sig till idén om universella mänskliga rättigheter, lika för alla oavsett kön, klass, religion, etnicitet, kulturell tillhörighet, politisk ideologi och sexuell läggning.

Läs mer

http://www.tris.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljat anslag 2012, 2013 och 2014