Collective Impact Husby

Foto: Folkets Husby

Collective Impact Husby är en modell för att stärka lokala aktörers insatser för ökat välbefinnande och psykisk hälsa. Ett riktat stöd till satsningen existentiell hälsa, ett öppet samtalsforum för unga i lokalområdet.

Collective Impact Husby initierar satsningar för sammanhang verktyg och stöd för bättre psykisk hälsa i området. Sedan 2019 har initiativet arbetat för målet att öka hälsa och välbefinnande i Husby med boendes röster i centrum. Sedan dess har många aktörer anslutit och vi har tillsammans arbetat med problemformuleringar, lösningar och prioriteringar för gemensamma satsningar i området som startat under 2022.

Tillsammans samlar vi finansiering för olika satsningar. De aktörer som är bäst lämpade genomför de olika satsningarna. Vi följer sedan tillsammans med RISE (Sveriges forskningsinstitut) upp och utvärderar arbetet, för att sedan ringa in nya behov att ta tag i.

Fakta

Collective Impact Husby är ett initativ med syftet att verka för att främja och maximera välbefinnandet för, och tillsammans med, boende i Husby. Föreningen har som mission att ge förutsättningar för välmotiverade initiativ i Husby genom att bidra med finansiering och struktur. Föreningen riktar sig till organisationer som bedriver verksamhet, är lokalförankrade och som vill stödja föreningens ändamål och bland andra Folkets Husby, Rädda Barnen, Järvaskolan, Husby FF, Galdem A Talk, Stadsmissionen, Löparakademien och BK Järva är drivande i initiativet.

Läs mer

impacthusby.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Organisationsstöd 2022.