Flamman socialt förebyggande centrum

Stå upp Movement – vidareutveckling av satsningen Stå Upp! som syftar till att stötta och lyfta unga tjejer genom att arbeta med positiva, kvinnliga förebilder som på olika sätt nått framgång.

Stå upp movement!- Ett forum för tjejer som rasifieras, som ska lyfta deras upplevelser och utmana idéen om vem som är en förebild och vems historia som är värd att berättas. Samt skapa möjligheter och vägar in i samhället, som ibland är stängda rum av orsaker som exempelvis samhällsstrukturer och normer.

Stå upp Movement är en vidareutveckling av vår satsning Stå Upp! som arbetar för att motverka utmaningar tjejer och kvinnor som rasifieras stöter på, och dessa insatser har vuxit fram ur dialog med de unga tjejer vi träffar. Tjejerna i Stå upp! var till exempel i Riksdagen och lyfte upp deras förslag kring förändring för bland annat kvinnor som identifierar sig som troende och rasifieras, och de hinder de stöter på i vårt samhälle.

I Stå upp movement, kommer vi bland annat erbjuda mentorskapsprogram, workshops och ”Flamman Talks” inspirerat av TEDtalks med kvinnor med liknande bakgrund som målgruppen som talare, med syftet att bryta myten om vem som är en förebild och vems historia/kunskap som räknas. Kvinnor som rasifieras bjuds in att föreläsa på olika teman med syftet att inspirera målgruppen. Det kan vara kvinnor som studerat vidare, startat eget, är ledare eller kvinnor som överkommit hinder och trauman.

Fakta

I 25 år har Flamman arbetat för att skapa lika möjligheter för alla barn och unga oavsett förutsättningar.

Vi arbetar för att barn ska känna trygghet, delaktighet, framtidstro, kreativitet, utvecklingsmöjligheter, glädje och samhörighet. Genom våra mötesplatser erbjuder vi unga en positiv och meningsfull fritid och ett tryggt andra hem att komma till när något känns svårt. Genom våra socialt förebyggande insatser, vårt uppsökande arbete och vårt mentorskap fångar vi upp unga som hamnat på glid eller fallit mellan stolarna och ger dem ännu en chans när andra har gett upp.

Allt Flamman gör skapas av, med och för unga. Varje år stöttar vi tusentals unga, och andra i deras närhet, med målet att verka som en stärkande kraft, visa på möjligheter och fokusera på det positiva!

Läs mer

www.flammanmalmo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Organisationsstöd 2022.