2016-03-15

Organisationsträff på slottet

Foto: Kungahuset

Tisdag den 15 mars anordnade Kronprinsessparets Stiftelse ett möte för organisationerna som får stöd. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar.

Mötet inleddes med att respektive organisation fick presentera sin verksamhet. Därefter följde diskussionern i mindre grupper kring ämnen som organisationerna valt.

I en grupp diskuterades utmaningar med att skala upp sin verksamhet för att kunna nå ut till fler barn och unga. I denna grupp delade Patrik Asplund med sig av hur Goodsport arbetar med att sprida sin verksamhet genom att samarbeta med lokala aktörer.

En annan grupp diskuterade utmaningen med att tillgängliggöra sina aktiviteter till alla barn och hur man kan arbeta för att nå de barn som kanske behöver det mest. Här delade Albin Svensson från Furuboda IF med sig av deras inkluderande arbete för att få fler funktionsnedsatta att delta i idrott.