Mamma United

Foto: Mamma United

Mamma united vill stärka mammors engagemang och hjälpa mammor och deras barn till ett bättre liv, idag och i framtiden. 

Mamma United är en ideell organisation som vill bryta utanförskap, bidra till en jämlik hälsa och ökad trygghet och bättre förutsättningar för mammor och deras barn som bor i områden där resurser många gånger är begränsade. Genom att stärka mammors möjlighet att påverka sin hälsa och egenmakt kommer även barnen att få ta del av interventionen. Mammor erbjuds att delta i kostnadsfria program vid tolv tillfällen där mammorna får kunskap inom områden som kommer att stärka deras föräldraskap, ge kunskap och bidra till bättre fysisk- och psykisk hälsa. Följande områden tas upp under träffarna:

 • Vikten av bra matvanor
 • Vikten av fysisk aktivitet och rörelse
 • Föräldraskap
 • Kvinnokroppen och sexualitet
 • Hur förebygger vi ohälsa och sjukdomar
 • Våld i nära relationer
 • Barn och kriminalitet
 • Socialtjänstens verksamhet
 • Arbetsmarknad
 • Ekonomi
 • Studiebesök

Effekterna av insatserna mäts tillsammans med forskare från Karolinska Institutet och Skandia, Idéer för livet. Från de utvärderingar som genomförts under 2021 och 2022 ses effekter inom följande områden:

 • Jämlik hälsa och förbättrad hälsa för kvinnor och deras barn.
 • Förbättrad kunskap om hur deltagare kan påverka sin och sina barns hälsa.
 • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa bland deltagare.
 • Ökad kunskap om samhället och myndigheter.
 • Förbättrade språkkunskaper bland deltagare.
 • Ökat socialt umgänge.
 • Tryggare bostadsområden och mindre skadegörelse.
 • Kommuner arbete med folkhälsa stärks.

Citat från mammor:
”Jag vill tacka så mycket från mig till Mamma United. Jag mår mycket bättre, jag är trevligare och jag orkar mera.”

”Jag vill inte att det ska ta slut, jag mår bra av Mamma United”

Mamma United syfte är att ge mammor och deras barn ett bättre liv, idag och i framtiden!

Fakta

Mamma United är en ideell organisation som bildades 2020 av Anja Nordenfelt. Mamma United samarbetar med kommuner, fastighetsbolag, näringslivet och andra organisationer som delar deras vision och metod. Verksamheten finansieras av kommuner, fastighetsbolag, näringslivet, myndigheter, stiftelser och privatpersoner. I dagsläget finns verksamhet i Sigtuna, Eskilstuna, Västerås, Nacka, Södertälje. Under 2023 kommer Mamma United att etablera verksamhet i fler kommuner bland annat i Enköping.

Läs mer

www.mammaunited.se Länk till annan webbplats.