Mamma United

Foto: Mamma United

Mamma united vill stärka mammors engagemang och hjälpa mammor och deras barn till ett bättre liv.

Mamma United är en ideell organisation som vill bryta utanförskap, bidra till en jämlik hälsa och ökad trygghet och bättre förutsättningar för mammor och deras barn som bor i områden där resurser många gånger är begränsade. Genom att stärka mammors möjlighet att påverka sin hälsa och egenmakt kommer även barnen att få ta del av interventionen. Mammor erbjuds att delta i kostnadsfria program vid nio tillfällen där mammorna får kunskap inom områden som kommer att stärka deras föräldraskap, ge kunskap och bidra till bättre fysisk- och psykisk hälsa. Följande områden tas upp under träffarna:

 • Vikten av bra matvanor
 • Vikten av fysisk aktivitet och rörelse
 • Motivation och föräldraskap
 • Kvinnokroppen
 • Stress, sömn och återhämtning
 • Våld i nära relationer och kriminalitet
 • Arbetsmarknad
 • Socialtjänstens verksamhet

Effekterna av insatserna mäts tillsammans med forskare från Karolinska Institutet. Från de utvärderingar som genomförts under 2021 ses effekter inom följande områden:

 • Jämlik hälsa och förbättrad hälsa för kvinnor och deras barn.
 • Förbättrad kunskap om hur deltagare kan påverka sin och sina barns hälsa.
 • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa bland deltagare.
 • Ökad integration.
 • Ökad kunskap om samhället och myndigheter.
 • Ökad digital kompetens bland deltagarna.
 • Förbättrade språkkunskaper bland deltagare.
 • Ökat socialt umgänge.
 • Tryggare bostadsområden och mindre skadegörelse.
 • Kommuner arbete med folkhälsa stärks.

Citat från mammor:
”Mammor som träffas för vi har en gemensam sak, vi är mammor.”
”Allt var bra, varför har ingen hjälpt mig tidigare?”

”Jag vill tacka så mycket från mig till Mamma United. Jag mår mycket bättre, jag är trevligare och jag orkar mera.”

Mamma United syfte är att ge mammor och deras barn ett bättre liv, nu och i framtiden!

Fakta

Mamma United är en ideell organisation som bildades 2020 av Anja Nordenfelt. I dag samarbetar Mamma United med kommuner, fastighetsbolag och myndigheter som delar deras vision och metod. Verksamheten finansieras av kommuner, fastighetsbolag, näringslivet, myndigheter, stiftelser och privatpersoner. I dagsläget finns verksamhet i Sigtuna, Eskilstuna och i Västerås. Under 2022 kommer Mamma United att etablera verksamhet i fler kommuner i Sverige.

Läs mer

www.mammaunited.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2021.