Högaborgs BK

Foto: Högaborgs Bollklubb

Tillsammans Högaborg 2.0. - Ungdomar i fokus. Syftar till att ge äldre ungdomar i socioekonomiskt svaga områden en meningsfull kvällssysselsättning.

Förutom vår organiserade tävlings och träningsverksamhet arbetar Högaborgs BK mycket med att skapa förutsättningar för barn och unga i utanförskap. Vi vill skapa nya förutsättningar för barn och unga att växa i Högaborg och i Helsingborg. Vårt klubbhus blir basen i arbetet och ett levande klubbhus blir ett utvecklande klubbhus. Vi kommer bla erbjuda ungdomar

 • Kvällsaktiviteter för ungdomar i klubbhuset
  Spelkvällar, aktivitetskvällar, andra upplevelser som bowling, bio, läger, paddel mm.
 • Tränar, ledar- och domarutbildningar.
  Erbjuder föreläsningar och utbildningar inom ledarskap, hälsa och kost.
  Samarbete med polis och räddningstjänst för att utbilda och skapa goda relationer.
 • Vi erbjuder viss yrkesträning
  Via föreningens samarbetspartners kommer vi erbjuda arbetsträning och kortare projektarbete för att ungdomarna ska få sysselsättning samt inblick i arbetslivet. Äldre ungdomar kommer också att erbjudas arbete via lovaktiviteter, fotbollsskola mm.

Fakta

Högaborgs Bollklubb är en fotbollsförening i Helsingborg som bedriver breddfotboll för barn mellan 5 och 18 år samt seniorverksamhet för herrar och damer. Högaborg verkar i socioekonomiska svaga områden i staden och har alltid tagit ett stort socialt ansvar. Vårt arbete med bredd och socialt ansvar spetsas också med talangutveckling och att låta barn och unga utmanas utifrån sin egen nivå.

Läs mer

https://www.hogaborgsbk.se/samhallsprojekt/ Länk till annan webbplats.