Junis

Foto: Junis

Junis Sport – rörelseglädje utan tävlan, i hela landet!

Junis är barnens organisation där alla upp till 15 år får vara med. Föreningarna bestämmer själva vilken typ av verksamhet de vill ha. En del ser på film, leker lekar, pysslar och andra bakar, spelar teater eller åker på läger. Junis kärnvärden är demokrati, solidaritet och nykterhet. I våra aktiviteter visar detta sig genom att barnen är delaktiga i planering av verksamheten samt att alla barn upp till 15 år är välkomna oavsett bakgrund och förutsättningar. Hos oss möts de av trygga och utbildade ledare som valt en nykter livsstil.

Junis Sport är en av alla verksamheter som Junis erbjuder. Här fokuserar vi på gemenskap, utveckling och rörelseglädje. Vi ger barnen trygghet att våga prova olika sporter i deras eget tempo utan tävlingsinslag, där alla får vara med. Junis sport har ett tydligt upplägg där träffarna delas in i tre olika delar, rörelse, teknik och prova på spel. Vi lär oss också att vara en schysst kompis där vi respekterar varandras olikheter. Hos oss ska barns självkänsla och självförtroende växa.

Junis vill erbjuda regelbunden veckoverksamhet men också aktiviteter under helger och lov. Aktiviteterna är glädjefyllda med mycket skratt där barnen ska längta efter nästa träff!

Junis genomför varje år ett ”springlopp” som kombinerar rörelseglädje och insamling till Världens Barn vilket blir en möjlighet att visa barnen solidaritet.

I Jämtland och Östergötland etablerar Junis stabil verksamhet samt sprider Junis Sport till fler orter i landet.

Junis vill skapa ett ideellt nätverk som sprider projektet i landet och som är en del i Junis Sports utveckling framåt.

Fakta

Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Läs mer

www.junis.se Länk till annan webbplats. eller www.junis.se/sport Länk till annan webbplats.