Motivationslyftet by Star for life

Foto: Motivationslyftet

Motivationslyftet by Star for Life tar fram en metod för att ge svenska elever mental träning för att stärka sin självkänsla, formulera egna visioner och drömmar för att sedan konstruktivt kunna aktivera sina drivkrafter.

Motivationslyftet erbjuder grund- och gymnasieskolor i Sverige en metod och arbetsmaterial som strukturerat och forskningsbaserat tränar barns och ungdomars självledarskap och ansvarstagande för skolarbete, hälsa och samhället.

Motivationslyftets metodik utgår från den svenska läroplanens övergripan­de mål, barnkonventionen och FN:s globala hållbarhetsmål.

Motivationsträning handlar precis som fysisk träning om att stärka konkreta förmågor och kompetenser för att långsiktigt öka den mentala konditionen. Och precis som i den fysiska träningsvärlden så är resultatet och effekten en fråga om kontinuitet.

Tack och lov är hjärnan plastisk och kan tränas oavsett ålder och utgångs­läge. Syftet med Motivationslyftet är att träna ungdomars förmåga att skapa en hållbar och självdriven prestationsförmåga och slutligen öka sin hälsa och sitt välmående.

Motivationslyftet by Star for Life (ML) är en metod och ett material som ger skolor möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med värdegrundsarbete och motivationsträning för både personal och elever.

Fakta

2013 grundades den ideella föreningen Motivationslyftet by Star for Life som en del i Star for Life Group. Idag verkar Motivationslyftet i dryga 50 skolor runtom i Sverige. Motivationslyftet är en metod som har förpackats i olika förebyggande och främjande utbildningsprogram för att ge skolor en möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med motivation, värderingar, självkänsla och självledarskap. Följande program erbjuds idag till skolorna:

Elevprogram (för högstadiet, gymnasiet och sedan 2019 även för mellanstadiet)

Personalprogram för lärare, pedagoger, studievägledare och elevhälsa

Inspirationsmaterial för vårdnadshavare

Läs mer

http://motivationslyftet.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 och 2020.