2016-04-21

Organisationsträff i Göteborg

Torsdag den 21 april anordnade Kronprinsessparets Stiftelse ett möte för ideella organisationer verksamma i Göteborg. Syftet med mötet var att etablera ett nätverk och diskutera utmaningar i Göteborgsregionen.

Mötet inleddes med att respektive organisation fick presentera sin verksamhet för barn och unga i Göteborg. Deltagande organisationer var;

Därefter följde diskussion i mindre grupper kring problem som organisationerna identifierat i regionen. Ett problem som identifierades i flera grupper var segregation och konsekvenserna därav.

Nätverket kommer fortsätta träffas för att bidra till att hitta lösning på de identifierade problemen i regionen.